• Facebook
 • RSS
 • QR Code
 • You Tube
Header

Penubuhan Baitulmal

Penubuhan Baitulmal mengikut Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008.

Mengikut Syeksen 47,

 1. Suatu kumpulan wang bernama Baitulmal dengan ini ditubuhkan.

 2. Baitulmal hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta, alih atau tidak alih, yang menurut Hukum Syarak atau di bawah Enakmen ini atau peraturan kaedah yang dibuat dibawahnya, terakru, atau disumbangkan oleh mana-mana orang kepada Baitulmal.

 3. Semua wang dan harta dalam Baitulmal hendaklah terletak hak pada Majlis yang hendaklah mentadbirkan semua wang dan harta itu mengikut peraturan yang dibuat dibawah Enakmen ini.

 4. Walau apapun peraturan yang disebut dalam subseksyen (3) mana-mana pelaburan, aset atau kumpulan wang yang tertelak hak pada Majlis boleh dijual, dihasilkan dan dilupuskan, dan hasil-hasil daripadanya boleh dilaburkan dari semasa ke semasa dalam apa-apa pelaburan yang dibenarkan oleh mana-mana undang-undang bertulis yang sedang berkuatkuasa bagi pelaburan wang amanah dan Hukum Syarak.
Penafian
  Dasar Privasi
   Dasar Keselamatan
    Peta Laman
     Bantuan
      Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
      Bangunan Wan Mat Saman, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman 
      Tel: +604 - 734 3755 Fax: +604 - 731 6634
      Email: maik[at]kedah[dot]gov[dot]my
      Hakcipta Terpelihara © 2016 Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
      Penterjemahan Bing digunakan untuk bahasa selain daripada English dan Melayu.
      Sesuai dipaparkan menggunakan Internet Explorer 9.0 ke atas dengan resolusi 1280 x 768

      Masa Capaian: saat
      Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 November 2019
      Ezyweb Content Management System