• Facebook
  • RSS
  • QR Code
  • You Tube
Header

Penubuhan Baitulmal

Penubuhan Baitulmal mengikut Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008.

Mengikut Syeksen 47,

  1. Suatu kumpulan wang bernama Baitulmal dengan ini ditubuhkan.

  2. Baitulmal hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta, alih atau tidak alih, yang menurut Hukum Syarak atau di bawah Enakmen ini atau peraturan kaedah yang dibuat dibawahnya, terakru, atau disumbangkan oleh mana-mana orang kepada Baitulmal.

  3. Semua wang dan harta dalam Baitulmal hendaklah terletak hak pada Majlis yang hendaklah mentadbirkan semua wang dan harta itu mengikut peraturan yang dibuat dibawah Enakmen ini.

  4. Walau apapun peraturan yang disebut dalam subseksyen (3) mana-mana pelaburan, aset atau kumpulan wang yang tertelak hak pada Majlis boleh dijual, dihasilkan dan dilupuskan, dan hasil-hasil daripadanya boleh dilaburkan dari semasa ke semasa dalam apa-apa pelaburan yang dibenarkan oleh mana-mana undang-undang bertulis yang sedang berkuatkuasa bagi pelaburan wang amanah dan Hukum Syarak.
Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Bangunan Wan Mat Saman, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman 
Tel: +604 - 702 6200 Fax: +604 - 702 6201
Email: maik[at]kedah[dot]gov[dot]my
Hakcipta Terpelihara © 2016 Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Penterjemahan Bing digunakan untuk bahasa selain daripada English dan Melayu.
Sesuai dipaparkan menggunakan Internet Explorer 9.0 ke atas dengan resolusi 1280 x 768

Masa Capaian: saat
Kemaskini Terakhir: Sabtu, 15 Januari 2022
Ezyweb Content Management System