• Facebook
  • RSS
  • QR Code
  • You Tube
Header

Pengenalan

Pengenalan

Bahagian Pembangunan Hartanah diwujudkan pada tahun 2011 sebagai memenuhi keperluan MAIK untuk melaksana dasar dan menyedia perkhidmatan berkaitan dengan pengurusan pembangunan hartanah umat Islam dengan lebih cekap dan berkesan. Peranan ini sebelumnya dilaksana oleh Bahagian Baitulmal dan Wakaf.

Sungguhpun demikian, berikutan tuntutan untuk mengurus hartanah semakin meningkat, maka Bahagian Pembangunan Hartanah diwujudkan untuk membolehkan MAIK menumpukan kepada fungsi ini dengan lebih berkesan. Bahagian ini melaksana empat fungsi utama mengikut unit-unit yang diwujudkan iaitu Unit Pengurusan Projek dan Unit Pengurusan Am, Unit Pengurusan Fasiliti dan Unit Kawalan dan Penguatkuasaan.


Peranan

Bahagian Pembangunan Hartanah bertanggungjawab memaju dan membangun aset dan hartanah MAIK mengikut undang-undang bertulis yang sedang berkuatkuasa dan hukum syarak. Tumpuan perlaksanaan peranan ialah demi kesejahteraan pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam di negeri Kedah. Secara khususnya, peranan Bahagian Pembangunan ialah :

  1. Merancang, mengurus dan memantau perlaksanaan projek pembangunan hartanah.

  2. Memastikan hartanah MAIK mampu menjana hasil secara optima.

  3. Menyelenggara dan membaikpulih aset milik MAIK supaya berada dalam keadaan terbaik.

  4. Mentadbir urus dokumen dan data berkaitan dengan pembangunan hartanah.


Piagam Pelanggan

Pelanggan kami terdiri daripada penyewa dan agensi-agensi negeri. Kepada mereka, Bahagian Pembangunan Haranah menjanjikan yang berikut :

  1. Memproses permohonan membaikpulih bangunan di bawah seliaan MAIK dalam tempoh 3 hari bekerja selepas permohonan diterima.

  2. Melaksana kerja-kerja membaikpulih kerosakan bangunan di bawah seliaan MAIK dalam tempoh 15-20 hari bekerja selepas siasatan selesai dilaksana.

  3. Memastikan projek pembangunan siap dalam tempoh 12 bulan bagi projek yang bernilai ≤ RM500 000.00 dan 18 bulan bagi projek yang bernilai ≥ RM500 000.00 selepas pembinaan projek dimulakan.
Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Bangunan Wan Mat Saman, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman 
Tel: +604 - 702 6200 Fax: +604 - 702 6201
Email: maik[at]kedah[dot]gov[dot]my
Hakcipta Terpelihara © 2016 Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Penterjemahan Bing digunakan untuk bahasa selain daripada English dan Melayu.
Sesuai dipaparkan menggunakan Internet Explorer 9.0 ke atas dengan resolusi 1280 x 768

Masa Capaian: saat
Kemaskini Terakhir: Sabtu, 15 Januari 2022
Ezyweb Content Management System