• Facebook
 • RSS
 • QR Code
 • You Tube
Header

Proses Kerja Pengurusan Wakaf Peringkat Daerah

 1. Terima permohonan daripada pewakaf

  1. surat lafaz wakaf

  2. borang permohonan wakaf

  3. salinan kad pengenalan

  4. salinan surat hakmilik iv- pelan bahagian wakaf

 2. Daftar fail wakaf

 3. Siasat permohonan wakaf i - semak dokumen hakmilik dan pastikan nama pemohon berdaftar ii - pastikan tiada sekatan pindahmilik, gadaian, kaveat dan lain-lain iii- jika ada keraguan dapatkan carian rasmi surat hakmilik iv- pastikan tujuan wakaf bersesuaian dan menepati syarak

 4. Siasat keadaan/kedudukan tanah

  1. pastikan tanah boleh dimanafaatkan

  2. pastikan tiada setinggan/pencerobohan di atas tanah

  3. pastikan kedudukan/keluasan bahagian wakaf di atas tanah

  4. pastikan tujuan wakaf bersesuaian dengan lokasi dan keadaan tanah

 5. Sediakan laporan tanah am berdasarkan siasatan yang telah dibuat

 6. Dapatkan pengesahan dan persetujuan Pegawai Agama Daerah berdasarkan borang permohonan dan laporan tanah am

 7. Sediakan/lengkapkan borang lafaz wakaf dan borang pindahmilik tanah

 8. Pewakaf melafazkan wakaf di hadapan Pegawai Agama Daerah berserta saksi

 9. Pewakaf menandatangani surat lafaz wakaf

 10. Pewakaf menandatangani borang pindahmilik 14A/12B di hadapan Pentadbir tanah

 11. Sediakan surat dan panjangkan permohonan wakaf ke MAIK

  1. pelan tanah

  2. laporan tanah am

  3. surat hakmilik asal

  4. borang 14 A/12 B 
Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Bangunan Wan Mat Saman, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman 
Tel: +604 - 702 6200 Fax: +604 - 702 6201
Email: maik[at]kedah[dot]gov[dot]my
Hakcipta Terpelihara © 2016 Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Penterjemahan Bing digunakan untuk bahasa selain daripada English dan Melayu.
Sesuai dipaparkan menggunakan Internet Explorer 9.0 ke atas dengan resolusi 1280 x 768

Masa Capaian: saat
Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 Oktober 2021
Ezyweb Content Management System