Change Font Size

Change Screen

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Sukatan Pelajaran Saudara Baru

 • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 104 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in C:\website\maik.gov.my\modules\taxonomy\taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 99 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in C:\website\maik.gov.my\modules\taxonomy\taxonomy.module on line 640.
 • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='ms' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'maik' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in C:\website\maik.gov.my\modules\block\block.module on line 460.

Send by email

SUKATAN PELAJARAN UNTUK SAUDARA BARU

PELAJARAN TAUHID

  Bulan Pertama
 • Pengertian Imam, Islam dan Mukalaf
 • Syahadah dan pengertiannya serta dalil
 • Sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah
 • Sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul
 • Nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugasnya
  Bulan Kedua
 • Nama-nama Rasul yang wajib diketahui
 • Nama-nama kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
 • Hari Kiamat dan dalilnya
 • Keadaan Mahsyar
 • Syurga dan Neraka
  Bulan Ketiga
 • Perkara-perkara Sam’iyat
 • Perkara-perkara khurafat
 • Pengertian Qada’ dan Qadar
 • Asma Ul-Husna
 • Perkara-perkara yang membatalkan syahadah
 • Kufur dan ciri-cirinya
 • Syirik
 • Murtad
 • Munafik

 

PELAJARAN FEKAH

  Bulan Pertama
 • Istinjak
 • Alat-alat istinjak
 • Bahagian air
 • Bahagian najis, cara menyucikannya
 • Hadas kecil / hadas besar
 • Cara menyucikannya
 • Tayammum
  Bulan Kedua
 • Syarat-syarat wajib sembahyang
 • Syarat-syarat sah sembahyang
 • Rukun sembahyang
 • Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang
 • Sunat-sunat sebelum sembahyang dan selepasnya
 • Sembahyang sunat rawatib, tarawih, witir, jemaah, istiqarah dan lain-lain
 • Sembahyang jemaah dan syarat-syaratnya
 • Sembahyang jumaat dan syarat-syaratnya
 • Sembahyang jamak dan qasar
 • Sembahyang sunat dua hari raya
  Bulan Ketiga
 • Syarat-syarat sah puasa
 • Rukun puasa
 • Perkara yang membatalkan puasa
 • Bahagian zakat
 • Haji, wajib haji, rukun haji dan umrah
 • Pantang larang dalam ihram haji umrah

 

PELAJARAN AKHLAK

  Bulan Pertama
 • Akhlak terhadap ibubapa
 • Akhlak terhadap masyarakat
 • Akhlak terhadap kawan
 • Akhlak terhadap guru
 • Akhlak terhadap ketua
 • Akhlak terhadap Rasulullah S.A.W
 • Kebersihan pakaian dan tempat
 • Kebersihan jasmani dan rohani
  Bulan Kedua
 • Adab makan minum
 • Adab bercakap
 • Adab keluar / masuk rumah
 • Adab tidur
 • Adab masuk / keluar masjid
 • Adab dengan tetamu
 • Adab berziarah
  Bulan Ketiga
  • Sifat-sifat Mahmudah (Terpuji)
   • Berani kerana benar
   • Bercakap benar
   • Amanah
   • Menepati janji
   • Pemaaf
   • Tolong-menolong
   • Bertanggungjawab
   • Menjaga maruah
   • Sabar
   • Malu
   • Ikhlas
   • Istiqamah
   • Tawadduk
   • Khusyuk
   • Berdikari
   • Syukur
  • Sifat-sifat Mazmumah (tercela)
   • Dusta
   • Kianat
   • Mungkir janji
   • Pemarah
   • Tidak bermaruah
   • Takbur
   • Hasad
   • Bergantung kepada orang lain
   • Mementing diri
   • Pengecut
   • Sombong
   • Tamak
   • Tidak malu
   • Zalim
   • Engkar

 

PELAJARAN SIRAH RASULULLAH S.A.W

  Bulan Pertama
 • Nasab Rasulullah S.A.W sebelah bapa / ibu
 • Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad S.A.W
 • Nabi S.A.W semasa kecil
 • Penyusuan dan asuhannya
 • Akhlak Rasulullah dan peristiwanya sehingga meningkat umurnya 8 tahun
 • Pekerjaan Nabi dan pergaulan dengan sahabatnya
  Bulan Kedua
 • Kepimpinan Nabi S.A.W sebelum menjadi rasul
 • Perniagaan Nabi S.A.W
 • Pergaulan dengan isterinya
 • Perlantikan Nabi S.A.W menjadi Rasul
 • Dakwah Rasulullah secara terang-terangan
 • Mukjizat Rasulullah dan hijrah Rasulullah bersama sahabatnya
  Bulan Ketiga
  • Pembentukan Negara Islam
   • Perlembagaan Madinah
   • Persaudaraan dan perpaduan ummah
  • Pembangunan Negara Islam
   • Pembinaan masjid
   • Pentadbiran
   • Pendidikan
   • Ekonomi
   • Perhubungan diplomatik
 • Dasar-dasar pengajaran Rasulullah ialah Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pembukaan Kota Mekah
 • Rasulullah S.A.W wafat

 

PELAJARAN ASAS-ASAS TILAWAH AL-QURAN

  Bulan Pertama
 • Mengenal baris, dhommah, fathah, kasroh, sukun & tanwin
 • Mengenal huruf Al-Hijaiyah
 • Menyebut sebutan huruf Al-Hijaiyah mengikut lughatul arabiah
 • Membaca kalimah-kalimah
  Bulan Kedua
 • Membaca surah Al-fatihah hingga Annaba
 • Menghafaz ayat-ayat lazim
  • Bulan Ketiga
  • Membaca Al-Quran

   

  PELAJARAN ASAS-ASAS TULISAN JAWI

   Bulan Pertama
  • Huruf jawi tunggal
  • Huruf jawi bersambung
   Bulan Kedua
  • Menulis perkataan jawi yang pendek
  • Menulis perkataan yang sederhana
   Bulan Ketiga
  • Membaca dan memahami petikan teks jawi
  • Menulis teks jawi ke rumi, rumi ke jawi