Pembayaran Online

SALURAN UNTUK MENYUMBANG

PEMBAYARAN DI KAUNTER
SECARA PINDAHAN WANG
SECARA AUTO DEBIT
SECARA POTONGAN GAJI
SECARA ATAS TALIAN


 • PEMBAYARAN DI KAUNTER

  Hadir ke kaunter Majlis Agama Islam Negeri Kedah atau Pejabat Agama Daerah yang berdekatan untuk melakukan pembayaran #


  SECARA PINDAHAN WANG
  No. Akaun: 02011010138657


  KUMPULAN WANG MAJLIS AGAMA ISLAM KEDAH - WAKAF TUNAI #

  No. Akaun:02010005467718

  KUMPULAN WANG MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH #


  SECARA AUTO DEBIT
  #
  SECARA POTONGAN GAJI

  Kakitangan Awam Negeri / Badan Berkanun / Anak Syarikat Kerajaan / PBT / Swasta, borang boleh di muat turun dari laman sesawang rasmi MAIK Borang Kebenaran Potongan Gaji Skim Dana Wakaf Tunai #


  SECARA ATAS TALIAN #  WAKAF TUNAI (UMUM)


  Ref-1 Nama pewakaf
  Ref-2 Nombor telefon untuk dihubungi

FATWAJawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman yang telah bersidang pada 04 Rabiulakhir 1430H bersamaan 31 Mac 2009 telah memutuskan bahawa perlaksanaan WAKAF TUNAI di negeri Kedah dibolehkan dengan konsep wakalah dengan lafaz seperti berikut :
"saya memberi wang RM100.00 wakil kepada tuan untuk membeli harta wakaf bagi pihak saya"

WAKALAH WAKAFDengan ini saya memberi sumbangan wang tunai melalui Skim Dana Wakaf Tunai untuk ................. kerana Allah Taala dan mewakilkan Majlis Agama Islam Negeri Kedah untuk menukarkannya kepada mana-mana harta kekal supaya dijadikan sebagai wakaf untuk kebajikan dan kepentingan umat Islam

KEGUNAAN DANA WAKAF TUNAI1. Pembelian Aset
 Membeli tanah untuk tapak masjid, surau, perkuburan Islam dan lain-lain.

2. Pembangunan
 a.  AGAMA - Pembinaan masjid dan surau
 b.  SOSIAL - Asrama anak yatim, pusat perlindungan wanita dan saudara baru
 c.  KOMERSIL - Bangunan perniagaan
 d.  PENDIDIKAN - Pembangunan infrastruktur institusi pendidikan dan sekolah agama