04 - 734 3755
  maik@kedah.gov.my
JAWATANKUASA PENGURUSAN BERSAMA (JPB) WAKAF KEDAH MUAMALAT
  1. Dipengerusikan oleh YBhg. Prof. Dato' Dr Mohd Fakhruddin b. Abd Mukti.
  2. Dianggotai oleh 6 orang wakil masing-masing 3 daripada Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (MAIK) dan 3 daripada Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB).
  3. JPB ini akan dipantau oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (MAIK).
  4. Antara bidangkuasa JPB adalah menentukan penyaluran dana wakaf kepada projek wakaf yang telah dipersetujui, membantu golongan yang memerlukan bagi tujuan . pendidikan dan kesihatan, melaburkan semula manfaat wakaf yang telah diterima dan sebagainya.
  5. Carta organisasi JPB adalah seperti berikut :Strategi Pelaksanaan


  1. Usahasama ini akan menggunakan saluran-saluran perbankan BMMB dan bank-bank lain di bawah seliaan AIBIM untuk mengutip seterusnya membiayai aktiviti dan projek wakaf yang diluluskan oleh MAIK;
  2. Dengan rangkaian 63 cawangan BMMB yang terdapat di seluruh Malaysia, BMMB akan bertindak secara tidak langsung terhadap perkembangan wakaf serta ekonomi umat Islam khususnya.
  3. Satu Jawatankuasa Pengurusan Bersama Wakaf BMMB-MAIK dibentuk yang akan melibatkan wakil dari MAIK dan wakil dari BMMB, bagi mengurus dan memantau aktiviti dan projek wakaf yang telah diluluskan